Адрес за кореспонденция:

Шуберт Мюзик Пъблишинг ООД

София, 1000, ул. Съборна 2А

Бояна Бункова
Управител
+359 888 367241
b.bounkova@schubertmusic.com
Владимир Филипов
Мениджър Авторски права и лицензиране
+359 887 566015
v.filipov@schubertmusic.com