Шуберт Мюзик Пъблишинг ООД е български независим музикален издател, част от мрежата на международната компания Schubert Music Publishing. Основана през 2004г. от Бояна Бункова – висококвалифициран специалист в сферата на музикалната индустрия, за периода от своето създаване, компанията се е утвърдила като доказан и предпочитан партньор, както на редица автори на музикални произведения, така и на множество български и международни клиенти от различни сектори на медийната индустрия –  музикална, филмова, рекламна, радио и телевизионна, гейминг и други.

Основен предмет на дейност на компанията са процесите и процедурите по мениджмънт, администрация и лицензиране на авторски права върху музикални произведения (в т.ч. музикални композиции, текстове и аранжименти), по линия на всички форми на легално изполване на музикален репертоар, фиксирани в Закона за авторско право и сродните му права – в т.ч. права на възпроизвеждане, разпространение, публично представяне, публично изпълнение, излъчване по безжичен път, предаване и препредаване по кабел, достъп в Интернет, превод, преработка и синхронизация, внос и износ.

Шуберт Мюзик Пъблишинг ООД оперира и като музикален издател на български репертоар, като в т.ч. сключва издателски договори с български автори на музика, текст и аранжимент, като управлява, администрира и лицензира използването на техния репертоар, както на територията на България, така и в чужбина.

Schubert Music Publishing е международна независима музикална пъблишинг компания, основана през 2003г. от Андреас Шуберт.  Към 2015г. компанията, чиито Централен офис е локализиран във Варшава /Полша/ е най-големия независим музикален издател на територията на Централна и Източна Европа с офиси в над 15 държави – САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Испания, Скандинавия, Швейцария, Полша, Чехия, Австрия, Унгария, Румъния и България.