Шуберт Мюзик Пъблишинг ООД предлага професионална експертиза, консултантска дейност и съдействие във връзка с процесите и процедурите по лицензиране на авторски права на музикален репертоар от каталозите*, които компанията менажира и администрира.  Компанията лицензира използване на музикални произведения в следните основни направления:

 • възпроизвеждане и разпространение на физически носители в т.ч. CD, DVD, Blu Ray, аудио касети, винилови плочи и други;
 • кавъри, преработки, синхронизации, адаптации, вариации, оркестрации, ремикси;
 • рекламни радио и телевизионни клипове;
 • филми и други аудиовизуални произведения в т.ч. игрални, серийни,  документални, научнопопулярни, анимационни, късометражни, учебни филми и други;
 • радио програми – в т.ч. фонова музика, джингли, IDs на предавания и други;
 • телевизионни програми – в т.ч. фонова музика, кашове, заставки, IDs на предавания и други;
 • сценични произведения – използване на музикални произведения в драматични, музикално-драматични, хореографски и пантомимични постановки;
 • фонова музика за уеб сайтове
 • фонова музика за корпоративни презентации;
 • фонова музика за специални събития;
 • фонова музика за търговски обекти;
 • музика за използване в компютърни и видео игри;
 • музика за използване като рингтонове;
 • музика за използване в дигитални платформи;
 • и други;

Във връзка със спецификата на конкретния проект на всеки един наш клиент, Шуберт Мюзик Пъблишинг ООД е в състояние:

 • да селектира от каталозите, които менажира, музикални произведения по предварително зададени от клиента параметри и изисквания;
 • да способства процеси по фактическо установяване на български и чуждестранни носители на авторски и сродни права;
 • да договаря и преговаря от името на своите клиенти със съответните правоносители;
 • да подготви и сключи съоветни договори и лицензионни споразумения с носителите на права.

*За повече информация относно музикалните каталози, които менажира и администрира Шуберт Мюзик Пъблишинг ООД, моля посетете секция КАТАЛОЗИ от Главното меню.